tisdag 28 augusti 2012

1984

Jag har under sommaren läst romanen "1984", skriven 1948 av George Orwell. Jag valde den här boken för att den tar upp intressanta aspekter på politik och mänsklig psykologi, något jag finner intressant. Boken är en framtidsroman som utspelar sig 1984, när världen har delats upp i tre mycket stora stater som är i ständiga kriga med varandra. Huvudpersonen, Winston Smith, bor i det som tidigare var London, i landet Oceanien. Oceanien styrs av en totalitär regim under ledning av "Partiet" - det enda partiet i landet. Partiet styr invånarna med järnhand, och individen är alltid underordnad staten. Winston står inte ut med livet i Oceanien och börjar därför motsätta sig Partiet.

Det bästa med boken var det samhälle George Orwell hade byggt upp. De fyra ministerierna Minisann, Minifred, Minilek och Miniflöd, alla inrättade av Partiet, styrde allting. Minisannn - sanningsministeriet - tog hand om propagandan och såg till att Partiet framstod som allvetande och alltid hade rätt. Minifred - fredsministeriet - har hand om de ständiga krigen. Minilek - kärleksministeriet - har genom tortyr och förtryck hand om lag och ordning och Miniflöd - överflödsministeriet - har hand om ekonomin.

Tankepolisen såg till att straffa de som begick krimtänk - kriminella tankar. Det kunde innebära allt ifrån tankar om sex, samhällets värsta synd, till kritiska tankar om Partiet.

Ordet krimtänk är nyspråk, ett språk som är konstruerat av Partiet. I nyspråk har alla "onödiga" ord tagits bort. Detta minimerar språkets variation och nyans, allt för att medborgarna inte ska kunna tänka fritt och självständigt.

Ett minus med boken var att den var långsam och inte så spännande. När samhället i boken var färdigpresenterat ledsnade jag snabbt på att läsa den. På det sättet motsvarade den inte riktigt mina förväntningar, jag hade hoppats på lite mer spännande läsning. Men jag slutar aldrig fascineras av George Orwells fantasifulla samhällsbygge.